Giám Đốc Hạnh phúc – Vị trí cần có để tạo nên thành công trong hạnh phúc

Bạn biết gì về Giám Đốc Hạnh Phúc? Hạnh Phúc là một điều rất xưa cũ trên trái đất này nhưng Giám Đốc Hạnh Phúc (Chief Happiness Officer ) là một vị trí khá mới đối với hầu hết các Doanh nghiệp tại Việt Nam. Hạnh phúc trong công việc là yếu tố quan trọng … Đọc tiếp Giám Đốc Hạnh phúc – Vị trí cần có để tạo nên thành công trong hạnh phúc