Mọi người đua nhau “checkin” tại đồng hoa cỏ Tử Cấm Thành-Huế

Ngày nay tại Tử Cấm Thành-Đại hội Huế  ngoài,những nét đẹp cổ kính xưa ra thì tại đây còn có một cánh đồng hoa cỏ rất thu hút mọi...